För många djur finns det kända aktiviteter som är korrelerade med månens olika faser, men för växter är sådana kopplingar sällan beskrivna. Forskaren Catarina Rydin och doktoranden Kristina Bolinder har nu upptäckt ett oväntat samband.
- Av en ren händelse upptäckt vi att pollination hos gymnospermen Ephedra foeminea är korrelerad med fullmånen. En sådan koppling har så vitt vi vet aldrig beskrivits tidigare.

Växten pollineras av flugor och malar, och nattinsekter kan använda månen för att navigera i mörkret. Dessutom, den spektakulära reflektionen av fullmånens ljus i pollinationsdroppen attraherar troligen insekterna till de fertila bildningarna. Den besläktade men vindpollinerade arten Ephedra distachya korrelerar däremot inte pollinationen med fullmånen.

Den reflekterande pollinationsdroppen på de fertila bildningarna hos Ephedra foeminea.
Den reflekterande pollinationsdroppen på de fertila bildningarna hos Ephedra foeminea.

 

Artikeln finner du här:
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/11/4/20140993