För att utvärdera förändringar i miljön och vattenkvalitet är det viktigt med övervakningssystem som har en bred geografisk och tidsmässig täckning. I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Remote sensing of Environment jämför Therese Harvey med kollegor två övervakningsmetoder för mätning av klorofyll-a och för bedömning av vattenkvalitet och övergödning: konventionell fartygsbaserad övervakning och satellitbaserad övervakning. Resultaten visar att de båda metoderna producerar liknande resultat och att satellitbaserad övervakning är tillförlitlig. Att använda satellitmätningar som en kompletterande metod till in situ-mätningar gör det möjligt att både bättre fånga den rumsliga dynamiken i algblomning och att erbjuda en högre upplösning i tid.

Resultaten är viktiga eftersom de tyder på att användningen av fjärranalytiska mätningar kan förbättra övervakning och förvaltning av kustområden. Grattis till Therese för denna viktiga publikation.

Du hittar artikeln på:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425714004593