En stor utmaning inom ekologi är att uppskatta och förutsäga de trofiska strukturerna i komplexa näringsvävar. Kunskap om trofiska interaktioner är nödvändiga för att kunna förstå energiflöden, predation och konsumtion inom ekosystem.

Tekniken där stabila kväveisotop-kvoter hos aminosyror analyseras är relativt ny och en effektiv metod för att uppskatta organismers trofiska position. En av de främsta fördelarna med denna metod, jämfört med vanliga isotopmätningar, är att de stabila kväveisotop-kvoterna  hos vissa aminosyror, mätta i konsumenternas vävnad, är väldigt lik den hos primärproducenterna vid basen av näringskedjan, medan de stabila kväveisotop-kvoterna hos andra aminosyror ökar med varje trofisk position.

I denna publikation presenterar Jens och hans medförfattare den första metaanalysen av aminosyrors kväveisotop-kvoter, från mätningar på 359 arter som täcker fyra trofiska nivåer,  för att förutsäga arters trofiska position. Studien klargör fördelarna och nackdelarna med att använda kväveisotop-kvoter hos aminosyror som verktyg inom trofisk ekologi och ger en vägledning för framtida tillämpningar av denna teknik i studier av näringsvävar.

Du hittar artikeln här: http://link.springer.com/article/10.1007/s00442-015-3305-7