Allmänhet

Samverkan med allmänheten

Det finns ett brett intresse hos allmänheten för de frågor som vi studerar och undervisar inom. Vi ser det som en viktig uppgift att kommunicera om våra frågor. Det sker bland annat genom aktiviteter i traditionella och nya media eller direkta personliga kontakter med föredrag för intresserade organisationer. Vi deltar också i utåtriktade evenemang som Forskarfredag, Fascinerande växters Dag med mera.

Bokmärk och dela Tipsa