Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningarna som finns inom dessa områden.
 

Mara Westling Allodi
Mara Westling Allodi

Ett av de samverkansprojekt som sedan tidigare har anslag inom ramen för samarbetsavtalet är Stockholm Preterm Interaction-Based Intervention (SPIBI) som studerar tidig samspelsbaserad intervention för extremt tidigt födda barn. Projektet leds av Mara Westling Allodi, professor vid Specialpedagogiska institutionen. I projektet ingår flera forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

I projektet rekryteras familjer till extremt tidigt födda barn från fyra kliniker i Region Stockholm. Interventionsgruppen får nio hembesök som startar efter spädbarnets utskrivning, under barnets första levnadsår av intervenerare som har fått en specialiserad träning. Syftet med interventionen är att stödja samspelet mellan spädbarnet och föräldrar, barnets kognitiva och motoriska utveckling, samt föräldrarnas psykologiska välmående.

I slutet av april 2020 beslutade Region Stockholm om fortsatt finansiering av projektet.

Läs en nypublicerad artikel från projektet i MBC Pediatrics.
Läs mer om Mara Westling Allodis forskning om barn, familj och nätverk.