Pontus Hennerdal. Foto: Ida Hennerdal.
Pontus Hennerdal. Foto: Ida Hennerdal.

– Ofta sägs att utantillkunskapen bland dagens skolelever är hopplöst sämre än den bland föregående generationer. Det stämmer dock inte alltid, säger Pontus Hennerdal, nybliven doktor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Pontus Hennerdal har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt kartkunskap bland elever i Arvika och jämfört med en tidigare studie från 1968. Dagens grundskoleelever är bättre på att peka ut världsdelar på en världskarta. Asien är den världsdel för vilken ökningen varit störst.

Däremot visar sig eleverna 2013 vara sämre på att peka ut geografiska områden som hav, sjöar och öar på en karta över Europa. När det gäller länder i Europa och världshav finns ingen enhetlig trend.

– Mitt resultat problematiserar uppfattningen att resultaten i så kallad utantillkunskap ständigt dalar. Trenden som studien visar på är inte enhetligt uppåt- eller nedåtgående, eftersom eleverna i dag är sämre på att peka ut vissa typer av geografiska områden på en karta och bättre för andra typer av områden, säger Pontus Hennerdal, forskare vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Den mer övergripande trenden är att vi går mot en ökad kunskap av det globala – något som rimligen hör samman med att vi idag lever i ett mer globalt samhälle där information, människor och kulturyttringar rör sig allt mer över världen, säger han.

2013 har skillnaden mellan pojkar och flickor försvunnit för samtliga kategorier av geografiska företeelser eleverna fick peka ut. I studien från 1968 var pojkarna bättre på namngeografi generellt.

grafik
 

Education through maps: The Challenges of knowing and understanding the world. Ladda ner kappan från forskningsdatabasen DIVA.

Avhandlingen innehåller tre delstudier:

I. Educational ideas in geography education in Sweden during the nineteenth and early twentieth centuries: The relationship between maps and texts

II. Changes in place location knowledge: A follow-up study in Arvika, Sweden, 1968 and 2013

III. Beyond the periphery: Child and adult understanding of world map continuity (se tidigare pressmeddelande)