Turako, Foto: Daniel J. Field/Cambridge University
Turako, Foto: Daniel J. Field/Cambridge University

 

Forskare från bland annat Cambridge, Oxford och Stockholms universitet har deltagit i studien som publicerats i Proceedings of National Academy of Sciences.

— Paleontologer har tidigare visat långsiktiga kopplingar mellan klimatet och den geografiska fördelningen av större fågelfamiljer. Men de datormodeller som behövdes för att kvantifiera den här kopplingen har inte tillämpats på den här frågan förrän nu, säger Daniel Field från Department of Earth Sciences vid universitetet i Cambridge och en av studiens huvudförfattare.

I den här studien tittade forskarna på tio fågelfamiljer som för närvarande är begränsade till tropikerna, främst i områden som en gång var en del av superkontinenten Gondwana. (Afrika, Sydamerika och Australasien). Fossiler från representanter för var och en av dessa familjer har dock hittats på nordliga kontinenter, långt utanför sina nuvarande områden. En sådan grupp, turakor är fruktätande fåglar som bara finns i skogarna och savannerna i Afrika söder om Sahara. Men fossiler från en tidig turako-släkting har hittats i dagens Wyoming, i norra USA.

Idag är Wyoming alldeles för kallt för turakor under större delen av året, men under den tidiga Paleogen-perioden, som började med utdöendet av icke-flygande dinosaurier för 66 miljoner år sedan var jorden mycket varmare. Med tiden har det globala klimatet kylts av avsevärt, och de nuvarande turakornas förfäder flyttade gradvis sina livsmiljöer till lämpligare områden.

— Vi har kartlagt information som genomsnittstemperatur och regn och sedan kopplat den till var de olika fågelfamiljerna återfinns idag. Den informationen användes sedan för att bygga en modell för att kartlägga lämpliga och olämpliga regioner för varje familj. Modellerna projicerades sedan på rekonstruktioner av klimatet under Paleogen-perioden för att kartlägga potentiellt lämpliga livsmiljöer över miljontals år, säger Navjit Sagoo, postdoktoral forskare vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet och en av författarna till studien.

Forskarna kunde förutse i vilka geografiska områden fossil från tidiga representanter för fågelfamiljerna förekommer vid olika tidpunkter i jordens historia. Dessa fossiler visar att de här familjerna tidigare fanns i hela andra delar av världen än var de återfinns idag.

— Vi har visat i vilken utsträckning lämpliga klimat har dikterat var dessa fågelfamiljer var tidigare och var de är nu. Utifrån prognoser för hur klimatet kommer förändras kan det här tillvägagångssättet också visa var de kan ta vägen i framtiden, säger Daniel Field.

— Många av dessa familjer innehåller inte ett stort antal levande arter, men varje släkt representerar miljontals år av unik evolutionär historia. Tidigare skedde klimatförändringarna långsamt så att olika arter kunde följa lämpliga livsmiljöer när de förflyttade sig över världen, men nu när klimatförändringar sker i mycket snabbare takt kan det leda till att hela grenar i Livets träd utrotas inom en snar framtid, säger Erin Saupe vid Oxfords universitet och en av studiens huvudförfattare.

Resultaten redovisas i Proceedings of National Academy of Sciences. Artikeln finns tillgänglig att läsa genom att klicka här.