Den asiatiska elefanten har de kortaste spermierna i förhållande till sin kroppsstorlek medan husmusen har de längsta . Människo- och elefantspermier är ungefär lika långa, mindre än hälften så långa som husmusens. Foto: Mostphotos.
Den asiatiska elefanten har de kortaste spermierna i förhållande till sin kroppsstorlek medan husmusen har de längsta. Människo- och elefantspermier är ungefär lika långa, mindre än hälften så långa som husmusens. Foto: Mostphotos.
 

– Gnagarspermier är minst dubbelt så långa som spermier från stora däggdjur som primater, tigrar och till och med valar. Vi ville veta varför spermier skiljer sig så dramatiskt åt i storlek när de har samma uppgift – att befrukta ägg, säger John Fitzpatrick, biträdande lektor, Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

John Fitzpatrick har tillsammans med Stefan Lüpold, Universität Zürich, undersökt hur konkurrensen mellan spermier från olika hannar och storleken på honornas livmoder har påverkat hur sperma i 100 däggdjursarter utvecklats. Forskarna har mätt både spermielängd och antal spermier i en ejakulation. Det är viktigt eftersom de resurser som används för att producera spermier måste delas mellan antal och storlek. Med andra ord – ju längre spermier desto färre kan produceras.

– Vi visar att hannar investerar mer i spermiestorlek och antal i djurarter där spermier från flera hannar tävlar om att befrukta ägg jämfört med hos monogama arter.

Honans storlek har betydelse

John Fitzpatrick och Stefan Lüpold har också upptäckt att honans storlek påverkar om det är bättre för en hanne att producera längre och fler spermier. Hos större honor, med större fortplantningsorgan, kan spermier gå vilse eller spädas ut på väg till ägget. Därför producerar hannar hos större djur en stor mängd små spermier. Små arter, där spermierna har lättare att hitta ägget, producerar därför längre spermier i jämförelse.

– Detta visar att var spermierna konkurrerar med varandra, i honans fortplantningsorgan, och konkurrenssituationen avgör när det lönar sig för en hanne att producera längre eller fler spermier, säger John Fitzpatrick.

Studien publiceras denna vecka i tidskriften Proceedings of the Royal Society of London.