Jeff Werner, professor i konstvetenskap, hävdar i sin nya bok att vi befinner oss i ett postdemokratiskt tillstånd i Sverige.

- Demokratins ramverk, fria val, yttrandefrihet, och så vidare, står fortfarande fasta i Sverige. Men de har börjat tömmas på innehåll och vitalitet. För många tycks det som politiken mer bestäms av opinionsundersökningar än av gräsrötterna i partiorganisationerna, och det politiska samtalet mer av kalkylerade medieutspel än av ideologier, säger Jeff Werner.

I boken hävdar han att det postdemokratiska tillståndet är paradoxalt. Samtidigt som många ser demokratin som hotad benämns allt fler saker ”demokratiska”, inte minst olika kulturverksamheter som demokratisk arkitektur och demokratisk design. Många, inte minst unga, vänder sina förhoppningar till kulturen som en plats att verka politiskt på i takt med att de politiska ungdomsförbunden minskar i storlek. Parallellt finns förhoppningar från politiskt håll att kulturen ska bidra till att förstärka demokratin. Konsten ges uppdraget att initiera demokratiska samtal, stadsplaneringen att verka för den demokratiska staden och museet att bli en demokratisk mötesplats. Men är denna förskjutning bra för demokratin – och för kulturen?

 

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Han har tidigare gett ut böcker om bland annat svenskhet Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur (2014), politisk konst Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet (2009, tillsammans med Kristoffer Arvidsson) samt svensk kultur i USA Medelvägens estetik. Sverigebilder i USA (2008).

Utgivningsdatum: 4 maj 2018

Gidlunds förlag, ISBN 978-91-7844-993-4

Kontakt Gidlunds: info@gidlunds.se
Kontakt författare: 070-3061598, info@jeffwerner.se