Foto: André Maslennikov/Azote Images

 

Tidigare okända data visar att 68% av allt undersökt utländskt kapital till kött- och sojaindustrin i Brasilien kommer från skatteparadis (sojaodling och boskapsuppfödning är två av de främsta orsakerna bakom avskogningen).

70% av alla fiskefartyg i världen som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) är eller har varit flaggade i ett skatteparadis.

Det är hög tid att ta skatteparadisens klimat- och miljökostnader på allvar i forskningen och det globala arbetet för hållbar utveckling.

Forskarna bakom studien kommer från Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet) och forskningsprogrammet GEDB på Kungl. Vetenskapsakademin, samt University of Amsterdam. 

Läs mer om studien på SRC:s hemsida: http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-13-the-hidden-environmental-consequences-of-tax-havens.html