Planetary health diet

I en artikel i Lancet publicerar Stockholms Resilience Centre i samarbete med bland andra stiftelsen EAT de första vetenskapligt satta målen för en framtida hållbar matproduktion och hälsosam konsumtion inom de planetära gränserna. Målen innebär en kosthållning med växter som huvudsaklig proteinkälla, men inkluderar ca 14 gram rött kött per dag i genomsnitt. För att nå dem behöver den globala konsumtionen av socker och rött kött halveras, medan konsumtionen av grönsaker, frukt och nötter mer än fördubblas. Onyttig kost är den ledande orsaken till ohälsa globalt och den föreslagna dieten skulle kunna rädda 11 miljoner liv om året globalt. Den föreslagna dieten kan förse 10 miljarder människor med hälsosam mat inom de planetära gränserna för bl a land- och vattenförbrukning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar.

Läs mer på SRC:s hemsida: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-01-17-the-planetary-health-diet.html