Just nu håller Stockholms universitet på att bygga upp ett avancerat tvärvetenskapligt forskningscentrum för avbildningar av hjärnan. Där ska forskare från olika områden kunna ställa frågor kring tankar, känslor och beteenden, och ta reda på mer om hjärnans funktion och struktur.

– Vi vill veta hur vi människor förändras när vi till exempel behandlar information. Hur lär vi oss ett språk? Hur tänker vi och hur skapar vi associationer när vi fattar ett ekonomiskt beslut? säger Francisco Lacerda, professor i fonetik och en av de drivande bakom det nya centrat.

Hör Francisco Lacerda berätta mer om SUBIC.

Stockholm University Brain Imaging Centre, SUBIC, är ett tvärvetenskapligt centrum. Förhoppningen är att det snart ska vara en självklarhet för humanister, ekonomer, statsvetare, filmvetare, kemister, biokemister och alla andra forskare att ibland formulera forskningsfrågor som man kan testa i experiment på SUBIC.

– Många tror att hjärnavbildning bara är för medicinska ändamål. Nu vill vi visa att detta är tillgängligt för alla forskare säger Elin Kihlgren, som är projektledare för SUBIC.

Avbildningarna av hjärnan skapas via mätningar av till exempel elektrisk aktivitet, eller via tekniker som kan visa vilka delar av hjärnan som förbrukar mest syremolekyler och är aktiva vid ett visst tillfälle.

– Metoderna förfinas hela tiden, och nu börjar vi kunna avbilda tankars innehåll. Det gör att vi kan ställa nya forskningsfrågor. Hur skapar hjärnan kategorier, och hur länkas sinnesintryck till platser? säger Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet.

Kan bli världsledande forskningsmiljö

Under våren väntas ombyggnationen komma igång av lokalerna på Frescati. De första forskningsprojekten kan förhoppningsvis starta under sensommaren/hösten  2017.

Den 1 och 2 december 2016 kom världsledande experter på hjärnavbildning till Frescati för ett symposium, där SUBIC lanseras, och en föreläsning som är den första i en serie som SUBIC arrangerar.

Imaging Brains and Minds den 1 december

The Brains Behind Morality den 2 december

– Jag tror att SUBIC kan vara en världsledande forskningsmiljö inom 10 år. Vi behöver ta vara på kompetens, engagemang och nytänkande från alla universitetets institutioner, då kommer SUBIC bli en succé, säger Jonas Olofsson.