Forskare har publicerat den första uppskattningen av så kallade planetära gränser för antibiotika- o
Forskare har publicerat den första uppskattningen av så kallade planetära gränser för antibiotika- och bekämpningsmedelsresistens. Om dessa gränser passeras finns stor risk för storskaliga hälso- och jordbrukskriser. Foto: Pexels.
 

Resistens mot antibiotika och bekämpningsmedel ökar oroväckande snabbt. Samtidigt saknas ett globalt ramverk för detta hot mot människors hälsa och de grödor vi odlar. Nu har forskare från bland annat Stockholms resilienscentrum vid Stockholms universitet publicerat den första uppskattningen av planetära gränser för antibiotika- och bekämpningsmedelsresistens. Om planetens gränser passeras finns en stor risk för storskaliga hälso- och jordbrukskriser. Redan nu har så kallade gramnegativa bakterier, som salmonella- och E coli-bakterier, överskridit den planetära gränsen. Vissa stammar av flera arter är redan resistenta mot alla eller de flesta testade antibiotikatyper.

Gränsen passerad för salmonella- och E coli-bakterier

– Det verkar som om vi har passerat en gräns för gramnegativa bakterier. Allt oftare rapporterar läkare om infektioner som inte går att behandla. Vi måste nu hantera dessa ”mardrömsbakterier” annorlunda, säger Peter Søgaard Jørgensen från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) vid Kungl. Vetenskapsakademin och Stockholms resilienscentrum, Stockholms universitet.

Forskarna har definierat och uppskattat planetära gränser för sex typer av resistens. Alla sex ligger i farozonen för att överskridas och tre av dem har en hög risk regionalt eller globalt. Förutom de gramnegativa bakterier som inte längre kan bekämpas med antibiotika blir resistens mot bekämpningsmedel, speciellt glyfosat som ingår i exempelvis Roundup, allt vanligare hos allt fler arter i allt fler områden på jorden.

Läs mer på Stockholms resilienscentrums webb (på engelska).