Stockholms universitet

Finns i sjön? Kombinerad kunskap tacklar samhällsutmaningar

Tvärvetenskaplig forskning kan leda till nya typer av lösningar på samhälleliga problem. Nanda Wijermans antar gärna utmaningen. Med expertkunskap inom hållbarhet och mänskligt beteende ser hon nu fram emot att samarbeta med nya kollegor inom data- och systemvetenskap.

Genrebild på fiskar i en hink. Foto: Jairo Alzate/Unsplash.
Nanda Wijermans ska studera fiskare och hållbart resursutnyttjande i Colombia. Foto: Jairo Alzate/Unsplash.

Nanda Wijermans är forskare på Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet. I oktober 2022 blev hon befordrad till docent i data- och systemvetenskap och därmed kopplad till Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

– Jag är väldigt glad över min nya koppling till DSV. Jag ser många överlappande intressen mellan SRC och DSV som kan leda till relevanta studentprojekt, samarbeten och gemensamma forskningsprojekt. Det ska bli roligt att bidra till detta, och att lära känna fler DSV-forskare, säger Nanda Wijermans.

Porträttfoto på Nanda Wijermans. Foto: Cato Lein/Institutet för framtidsstudier.
Nanda Wijermans. Foto: Cato Lein/Institutet för framtidsstudier.
 

Mänskligt beteende och samhälleliga utmaningar

Människor och mänskligt beteende står i centrum för hennes forskning. Hon intresserar sig för gruppbeteenden i olika kontexter, exempelvis kopplat till hantering av naturresurser.

– I min forskning kombinerar jag kvalitativa och kvantitativa data med teorier och kunskap från olika discipliner för att öka förståelsen för mänskligt beteende. Jag gör ofta grundforskning med samhälleliga utmaningar i åtanke.

Vi dras alla med en rad antaganden om mänskligt beteende. Ett sätt att utmana dessa antaganden inom forskningen är att genomföra sociala simuleringar.

– Simuleringar är ett bra sätt att göra det outtalade mer explicit, säger Wijermans.

I ett pågående projekt bygger hon en modell av ett fiskeri med hjälp av relationsfilosofi. Med en annan modell utforskar hon hur vi påverkas av risker och normer, och hur vi agerar som kollektiv för att parera katastrofer som pandemier och klimatförändringar.

 

Fältarbete till sjöss

Inom kort ska Nanda Wijerman resa iväg för att samla in data. De ska ligga till grund för en simuleringsmodell för hållbart resursutnyttjande. Hon kommer att studera fiskare utanför Colombias kust.

– Jag är så taggad och känner mig extremt privilegierad som får åka iväg och göra fältarbete i Colombia i december. Jag kommer att samla in data som rör ekologisk förändring och vår kollektiva förmåga att upprätthålla gemensamma resurser – till exempel sådana som finns inom fiske, skogsbruk och jordbruk.

När märker fiskare att ett fiskbestånd har förändrats? Hur ser de på förändringen, och gör det att de beter sig annorlunda? Den här typen av frågor kommer Wijermans att undersöka i Colombia.

– Resan blir årets forskningsmässiga höjdpunkt för mig. Jag får djupdyka ner i ett projekt, tillsammans med fantastiska kollegor i en annorlunda miljö, säger Nanda Wijermans.

Innan hon reser iväg kommer Wijermans till DSV för att presentera sig och sin forskning. Det sker under ett forskarseminarium 16 november.

 

Simuleringar visar möjliga scenarier

Hon har redan ett pågående samarbete med en forskare på DSV: docent Harko Verhagen. De har författat flera vetenskapliga artiklar tillsammans och ingår båda i ledningsgruppen för ESSA, European Social Simulation Association.

– ESSA är en viktig och intressant organisation. Ett hundratal forskare från 30 länder är medlemmar, och tillsammans diskuterar och förbättrar vi olika sociala simuleringsmodeller. Modellerna kan användas för att simulera vad som skulle hända om en ny uppsättning regler införs. Simuleringar visar vad konsekvenserna skulle bli för medborgarna, och kan vara ett bra stöd för politiker och beslutsfattare, säger Harko Verhagen, DSV.

Porträttbild på Harko Verhagen. Foto: Åse Karlén.
Harko Verhagen. Foto: Åse Karlén.

Han har nyligen valts till ny ordförande i ESSA för två år. ESSA arrangerar årliga konferenser och andra evenemang, och bidrar med ekonomiskt stöd till doktorander som vill delta.

– Som ordförande i ESSA kommer jag att fortsätta arbeta för att öka kvaliteten i simuleringsmodeller och även göra den vetenskapliga processen mer pålitlig och transparent.

 

Mer hållbarhet på agendan

Verhagen är mycket glad över att Nanda Wijermans nu knyts till DSV. Han menar att hennes expertis kompletterar institutionens kunskapsbas.

– Nandas forskning är verklighetsnära, till exempel hennes projekt med småskaliga, hållbara fiskerier. Hittills har hållbarhet inte legat överst på DSVs forsknings- och utbildningsagenda. Men givet världens tillstånd borde vi lyfta in sådana frågor mer. Jag hoppas att Nanda kan inspirera oss, och att hennes koppling till DSV kan öppna dörrar även till annan forskning på Stockholm Resilience Centre. Det vore toppen om DSV kunde bidra mer till ett hållbart samhälle, säger Harko Verhagen.

En längre version av den här artikeln finns på den engelska webbplatsen

Mer om forskningen

Nanda Wijermans håller i ett forskarseminarium på DSV 16 november 2022. Temat för seminariet är ”Agents for simulating social complexity: Increasing behavioural realism of agent decision-making”. Det finns också möjlighet att delta via Zoom.

Läs mer och anmäl dig till seminariet

Mer info om Nanda Wijermans finns på Stockholm Resilience Centres webbplats

Hon arbetar också på Institutet för framtidsstudier

Läs mer om Harko Verhagen

Läs mer om ESSA, European Social Simulation Association

Utforska DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap

Text: Åse Karlén