Administrativa avdelningen inför sommaren 2023

Under veckorna 26-33, dvs 26 juni- 20 augusti kommer Administrativa avdelningen att ha en lägre bemanning. Vi ber er därför att ha överseende med att det kan komma att ta lite längre tid att få hjälp med frågor som inte är brådskande, och framförallt att förbereda och inkomma med ärenden som gäller sommaren i god tid före vecka 26.

 

Kontakta oss

För att på ett effektivt och säkert sätt hantera inkomna ärenden ber vi om att alltid använda våra funktionsadresser, och aldrig individuella email-adresser, för:
• Arkiv och diarium: registrator@fysik.su.se
• Beställningar och bokningar: inkop@fysik.su.se
• HR-frågor och anställningsärenden: hr@fysik.su.se
• Kommunikation: fysinfo@fysik.su.se
• Leverantörsfakturafrågor: faktura@fysik.su.se
• Reseräkningar, utlägg och friskvårdsärenden: reserakning.utlagg@fysik.su.se
• Projektredovisning mm: projekt@fysik.su.se
• Tentamensfrågor: examination@fysik.su.se
• Studentexpeditionen: studentexp@fysik.su.se

Då finns en backupfunktion och ärenden riskerar därmed inte att hamna mellan stolarna och blir fördröjda.

 

Anställningsärenden

Vi ber er att planera rekryteringar, förlängningar och liknande ärenden med målsättningen att dessa ska vara klara innan midsommar. Även SU har begränsad bemanning under juli och augusti varför annonser som ska publiceras i slutet av juli – början av augusti måste skickas till hr@fysik.su.se senast 5 juni.
Pågående rekryteringsärenden följer sina vanliga flöden!

 

Reseräkningar, utlägg och friskvårdsärenden

Det är viktigt att vi får in reseräkningar, utlägg och friskvårdsärenden så tidigt som möjligt och inom tre månader efter genomförd resa/utlägg, särskilt under sommarmånaderna. Lägg därför upp dina ärenden i Primula med korrekta underlag (se Fysikums websida Ersättning för utlägg - Fysikum (su.se) för instruktioner) för genomförda resor/utlägg innan midsommar för att undvika försening i utbetalning. Vi kan tyvärr inte räkna med utbetalningar med augustilönen.

 

Inköp och bokningar

Vi ber er att planera inköp och bokningar, om möjligt, så att det är klart innan midsommar. Glöm inte att alltid ange projektnummer för era beställningar – och även att uppge syftet med resor. För beställningar ber vi er ange 402+projektnummer som referens när ni gör era inköp/beställningar, så att vi lättare kan matcha uppladdade underlag mot fakturan och säkerställa korrekt bokföring av kostnaden. Beställningsbekräftelser från Cabonline (taxi), Mathem och andra leverantörer, skickas till faktura@fysik.su.se.

 

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen kommer att vara stängd perioden 26 juni – 20 augusti.
Det går att mejla till studentexp@fysik.su.se och studievagledare@fysik.su.se. Mejlen kommer bevakas sporadiskt under semesterperioden och endast brådskande ärenden kommer att hanteras under sommaren.

 

Fruktabonnemang

Under veckorna 26 - 34 dvs 26 juni – 25 augusti är det uppehåll i frukt- och mjölkleveranser.

 


Postförsändelser

Glöm inte att alltid uppge referens och korrekt leveransadress när ni gör beställningar på egen hand för leverans till Albanova för att dessa ska komma fram till rätt person och rätt adress samt för att kostnaden ska belasta rätt projekt.

Fakturaadress: Stockholms universitet C8201 190 87 Rosersberg
Referens: 402000 / Namn på beställaren

Postadress: Stockholm University, AlbaNova University Center, Department of Physics SE - 106 91 Stockholm
Attn.: Ditt namn

Leveransadress: AlbaNova University Center, Hannes Alfvéns Väg 11, SE - 114 19 Stockholm
Department of Physics
Attn.: *Ditt namn