En vetenskaplig tågresa till CERN med Sara Strandberg

Den 15 april avgår tåget från Stockholm till Genève och ciceroner är partikelfysikern, professor Sara Strandberg från Fysikum och vetenskapsjournalisten Anna Davour från Forskning & Framsteg. Deltagarna får lära sig mer om vår materias minsta beståndsdelar med kvarkar, leptoner och andra elementarpartiklar. CERN är världens största laboratorium för partikelfysik och där finns Large Hadron Collider – världens största partikelaccelerator.

Sara Strandberg, professor i partikelfysik på Fysikum, Stockholms universitet.
Sara Strandberg, professor i partikelfysik på Fysikum, Stockholms universitet. Foto: Gunilla Häggström

Partikelfysikgruppen vid SU forskar bl.a. på Higgspartikelns roll i olika utvidgningar av den rådande standardmodellen. Vi är också drivande i projekt som rör supersymmetriska utvidgningar av standardmodellen som bl.a. kan lösa Higgsmassans finjusteringsproblem och förklara den mörka materian.

— I ett stort projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse söker vi efter den supersymmetriska partnern till toppkvarken med data från ATLAS-experimentet på CERN. Vi har dels flyttat fram våra  gränser för massorna hos supersymmetriska partiklar, dels utvecklat nya sökstrategier och tekniker som förväntas vara till bestående nytta för området, förklarar Sara Strandberg.
Projektet löpte ut vid årsskiftet men de vetenskapliga samarbetena löper på.

Tack vare ett nytt anslag från Vetenskapsrådet  till det svenska LHC-konsortiet är Sveriges deltagande i ALICE- och ATLAS-experimenten vid LHC  finansierat i ytterligare 6 år. Det gör att man kommer att kunna fortsätta med den experimentella forskningen vid LHC. Konsortiet består av en representant per lärosäte från Stockholms universitet, KTH, Lunds universitet och Uppsala universitet. Totalt är ca 150  personer i Sverige involverade i forskningen vid CERN, varav ca 100 av dem vid LHC-experimenten.

Utöver stadsrundtur och besöket på CERN kommer resans deltagare också att få besöka en vingård där man producerar lokala viner.
— Det kan också bli ett vetenskapsquiz under tågresan, säger Sara Strandberg.

 

Mer information

Ta vetenskapståget till CERN

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

LHC (Large Hadron Collider) - världens största partikelaccelerator

ALICE-experimentet

ATLAS-experimentet

Higgs Boson - Higgsbosonen

Professor Sara Strandberg, Fysikum

Världens största partikelaccelerator startar om

Se en öppen föreläsning där Sara Strandberg berättar om ATLAS-experimentet