Enstaka mätningar av fononernas antalstillstånd med hjälp av Autler-Townes-effekten

Effektiv och tillförlitlig detektering av rörelsetillstånd är en viktig komponent i många jonfångarexperiment. I detta nyligen publicerade arbete demonstreras en ny teknik för att mäta både Fock och termiska tillstånd, baserad på Autler-Townes splitting. Det experimentella arbetet har utförts i Markus Hennrichs grupp vid Fysikum och i samarbete med Celso Villas-Boas och Romain Bachelards grupper i São Carlos, Brasilien.

AT_bs_prversionbDenna effekt uppstår i ett system med tre nivåer där en svagt proberad övergång delas av ett starkt kopplingsfält till den tredje nivån. Tekniken kan användas för att göra antingen engångsmätningar eller icke-demolerande mätningar av rörliga Fock-tillstånd. Även om vi använder oss av en enda fångad jon, kan vårt system också tillämpas på alla liknande tre-nivåsystem med koppling till en enda kvantharmonisk oscillator.