Martin Beye forskar om katalysatorer som arbetar mot klimatförändringarna

— Tidigare har vi utvecklat många nya och kraftfulla tekniker med röntgenstrålning. Nu är tiden mogen att använda dem till något viktigt", säger Martin Beye. Klimatförändringarna är den viktigaste frågan att ta itu med i världen under de kommande decennierna. Martin bidrar genom att arbeta på Stockholms universitet, efter sin start på Fysikum i september 2023. — På Stockholms universitet finns en unik miljö, kunskap och infrastruktur och underbara kollegor - allt som krävs för att faktiskt göra en insats.

Professor Martin Beye. Foto: Gunilla Häggström
Professor Martin Beye. Foto: Gunilla Häggström

Martin Beye föddes 1981 i Salzgitter, en självständig stad i sydöstra Niedersachsen i Tyskland.

Hans huvudämnen i skolan var matematik och fysik, men det tog honom lite tid att hitta sitt yrkesuppdrag. Till en början planerade han att arbeta som ingenjör och gjorde en praktikperiod på flera månader. Senare funderade han också på att bli lärare.

Till slut började Martin studera fysik 2002 vid Hamburgs universitet, där hans första lärare var professor Wurth, en välkänd person inom röntgenspektroskopi. Wurth motiverade Martin att ge sig in på området och efter en praktikperiod i forskargruppen tog Martin sin examen med utmärkelse 2007. Inom ramen för ett DESY-stipendium tog han examen vid frielektronlasern FLASH och tog sin doktorsexamen 2010 vid Hamburgs universitet.

Därefter flyttade han vidare till Berlin, varifrån han skickades till Stanford för att samarbeta med Anders Nilssons forskargrupp vid Stanford. Under de följande fem åren delade han sin tid mellan Berlin och Stanford och använde röntgenlasrar för att studera katalytiska reaktioner.

År 2016 flyttade Martin tillbaka till Hamburg som "Helmholtz Young Research Group Leader" för att utforska hur röntgenlasrar också kan användas mer som "vanliga" lasrar.
Pulserna från frielektronlasrar har mycket gemensamt med optiska laserpulser. Optiska lasrar har revolutionerat hur vi kan studera fysikaliska och kemiska processer. Om man kan göra samma sak med röntgenstrålar kommer det att ge många nya möjligheter, särskilt för att studera katalytiska reaktioner", säger Martin Beye, Vi finansierade ett nätverk av forskare för att snabbt föra denna forskning framåt och vi fick just EU-finansiering för att stödja vårt uppdrag.

2019 blev Martin vetenskaplig chef för FLASH, frielektronlaseranläggningen för mjukröntgen vid DESY i Hamburg. I år gifte han sig och började sin anställning på Fysikum. Han och hans fru bor nu i Stockholm, nära AlbaNova universitetscentrum.

I vår katalysatorforskning kan vi se hur molekylerna sitter på den aktiva ytan och hur de förändras för att bilda nya bindningar - själva kärnan i kemin. Med våra studier kan vi göra en film av hur reaktionerna går till. Detta ger viktiga recept för att förbättra katalysatorer. Vi kommer att använda våra kontakter med industrin för att påverka stora processer mot klimatförändringarna. Den kemiska industrin måste förändras och till exempel använda elektrokatalys i bränsleceller och fotokatalys för att omvandla solljus till bränslen för en hållbar framtid. Vi har många samarbeten med andra forskare och universitet. En del av vårt arbete kommer att utföras lokalt i Stockholm, men mycket kommer också att ske på andra håll, till exempel i Hamburg och Stanford. Vi kommer att använda de bästa röntgenkällorna i världen, som MAX IV-laboratoriet för röntgenforskning i Lund, säger Martin Beye.

 

Mer information

Framsteg och utsikter inom icke-linjär extremultraviolett- och röntgenoptik och spektroskopi - Nature Review Physics (in English)
WavemiX-nätverket får finansiering från det europeiska finansieringsorganet COST (in English)
Elektronpopulationsdynamik i resonant icke-linjär röntgenabsorption
röntgenabsorption i nickel vid en frielektronlaser
- Structural Dynamics (in English)
Icke-linjära mjuka röntgenmetoder på fasta material med MUSIX - slutstationen för flerdimensionell spektroskopi och inelastisk röntgenspridning - IOP Science (in English)
Katalys i realtid med hjälp av röntgenlasrar - Science Direct (in English)
Föreningen för DESY:s vänner och sponsorer delar ut pris för doktorsavhandling 2011 - Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY (in English)