Vi mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång

- Vi har byggt ett instrument som mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång, till skillnad från tidigare där man endast kunnat mäta före och/eller efter reaktionen. Målet är att kartlägga varje litet kemiskt steg en molekyl måste ta för att fullborda reaktionen, säger David Degerman.

David Degerman

- Jag är en doktorand i kemisk fysik med bakgrund i materialkemi. I min forskning försöker jag och mina kollegor att möjliggöra reaktioner som normalt sett inte sker genom en process som kallas katalys. Huvudsakligen tittar vi på hydrogenering av CO och CO2. Rent konkret innebär detta att vi har byggt ett instrument som mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång, till skillnad från tidigare där man endast kunnat mäta före och/eller efter reaktionen. Målet är att kartlägga varje litet kemiskt steg en molekyl måste ta för att fullborda reaktionen, berättar David Degerman, doktorand på Fysikum.

Baklänges förbränning av växthusgaser minskar behovet av fossila bränslen

Hydrogenering av CO (kolmonoxid) och CO2 (koldioxid) är praktiskt sett förbränning baklänges, det vill säga att göra kemikalier och bränslen av växthusgaser. Det är relaterat till infångning och användning av atmosfärisk koldioxid, medan man minskar behovet av fossila bränslen i samma veva. Katalysforskningen i allmänhet har dessutom som själva huvudsyftet att minska den energi som behövs för en kemisk reaktion, vilket i praktiken leder till enorma vinster, både miljömässigt och kostnadsmässigt.

Små och stora miljövinster

Även om arbetet är relaterat till - och motiverat av - miljöskäl så är frågeställningarna av mycket grundläggande natur.
- Vi frågar oss vilka kemiska bindningar som bryts och skapas, inte "kan vi börja göra bränslen ur luften imorgon?" Något vi fysiker kan förbättra rejält på hemmaplan är återvinning av förbrukningsmaterial i labben, minska klimatpåverkan av utrustning som inte alltid används och optimera resurser för våra apparater under användning. Till exempel, istället för att ha både stark uppvärmning och kylning, så kan man ha mild värmning och kyla kanske inte ens behövs, menar David Degerman.

Mer information

Mer om forskningsgruppen vid Fysikum

Mer om David Degerman