25 januari: seminarium om Sveriges agerande under andra världskriget

Hans Blix centrum välkomnar Pontus Rudberg, forskare vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet.

I seminarietexten ämnar Pontus Rudberg nyansera flera påståenden i den senaste tidens forskning om såväl Sveriges politik och ageranden under andra världskriget som framväxten av landets efterkrigsnarrativ. Hans papper vidgar perspektivet bortom den svenska regeringens neutrala hållning till att omfatta landets förhållningssätt till humanitära frågor, och då särskilt dess svar på judarnas svåra situation i Europa. Rudbergs text hävdar att det finns ett samband mellan svenska humanitära insatser under kriget och landets engagemang i internationell politik efter det. Argumentet är, med andra ord, att Sverige i huvudsak följde vad som kan kallas en 'småstatsliberalistisk' (och idealistisk), snarare än en 'småstatsrealistisk', väg under andra världskriget. Pappret visar att liberalism, idealism, och tron på högre principer (såsom rättsstatsprinciper och internationellt samarbete) utgör en röd tråd i svensk utrikespolitik under 1900-talet.