Boklansering med Hans Blix

Den 7 februari anordnade HBC en boklansering inklusive samtal om Hans Blix' senaste bok "A Farewell to Wars. The Growing Restraints on the Interstate Use of Force" som utkom på Cambridge University Press i november 2023) mellan författaren och Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid SU.

Boklanseringen inleddes med välkomstord från HBC:s föreståndare Aryo Makko som kort redogjorde för centrumets verksamhet och presenterade kvällens huvudtalare och hans samtalspartner.

I boken argumenterar Blix att trenden historiskt sett har gått mot färre krig och att den den ryska invasionen av Ukraina utgör en stor "avvikelse". Blix konstaterar att nya begränsningar av våldsanvändning har uppstått på grund av rädslan för kärnvapenkrig, ekonomiskt ömsesidigt beroende men också FN-stadgans regler, normer och en offentlig opinion som har fått påverkan på den internationella politiken. Med mindre intresse för att erövra territorium använder sig stater allt oftare av ekonomiska medel eller andra verktyg som till exempel cyberattacker för att bekämpa sina motståndare. En sådan utveckling är inte riskfri men bör enligt Blix kanske välkomnas som ett alternativ till tidigare krigsmetoder. Genom att analysera dessa nya begränsningar avvisar Blix det fatalistiska antagandet att det alltid kommer att finnas krig. Han menar att de ledande makterna i dag tar farväl av tidigare krigsmönster och i stället väljer att fortsätta sin kamp om makt och inflytande på ekonomins och informationens slagfält.

Thomas Jonter konfronterade Blix under samtalet dels med definitioner av några av bokens centrala koncept men även med nyare teoribildning inom fältet internationella relationer och frågor om vad bokens budskap innebär för Sverige och landets stundande NATO-medlemskap.

Kvällen avslutades med frågor från publiken och boksignering.