Det Internationella atomenergiorganets historia

Elisabeth Röhrlich, universitetslektor i samtidshistoria vid Wiens universitet presenterar sin nyutkomna bok Inspectors for Peace. A History of the International Atomic Energy Agency (Johns Hopkins University Press, 2022).

Inspektörer för fred: Det internationella atomenergiorganet IAEA

Genom ett aldrig förut skådat samarbete mellan kalla krigets supermakter grundades internationella atomenergiorganet (IAEA) år 1957. Organisationen utvecklades från en liten teknisk byråkrati i ett krigshärjat Wien, till en nyckelorganisation i den globala atomenergi ordningen. Under sitt första årtionde var IAEA främst en vetenskaplig och teknisk organisation. Det var inte förrän implementeringen av Icke-spridningsavtalet 1970 som organisationen fick sin nuvarande roll som inspektör- och verifikationsinstans. Elisabeth Röhrlich presenterar på seminariet sin bok Inspectors for Peace (Johns Hopkins University Press, 2022). I boken undersöks IAEA:s motsägelsefulla uppdrag att sprida nukleär kunskap och teknologi samtidigt som man skulle hindra utvecklingen av nya kärnvapenprogram.

 

Inspectors for Peace: A History of the International Atomic Energy Agency

Founded in 1957 in an act of unprecedented cooperation between the Cold War superpowers, the International Atomic Energy Agency (IAEA) developed from a small technical bureaucracy in war-torn Vienna to a key organization in the global nuclear order. For its first decade of existence, the IAEA was primarily a scientific and technical organization; it was not until the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons entered into force in 1970 that the agency took on the far-reaching verification and inspection role for which it is now most widely known. In this seminar, Elisabeth Roehrlich will present her new book Inspectors for Peace (Johns Hopkins University Press, 2022), which unravels the IAEA’s paradoxical mission of sharing nuclear knowledge and technology while seeking to deter nuclear weapon programs.