Våra seminarieserier

Nu finns information om våra seminarieserier samlad på ett ställe.

Historiska institutionen driver ett flertal seminarieserier med varierande historiska teman, både forskningsinriktade och mer populärvetenskapliga. Information om seminarieserierna finns nu på sidan Konferenser och seminarier. Där kan du klicka dig till varje seminarieseries egen sida med program och kontaktinformation.

Sidorna uppdateras efterhand som seminarieprogrammen för hösten 2022 fastställs.

Alla kalenderhändelser med bäring på Historiska institutionens forskning finns alltid i vår kalender.

Upptäck våra seminarieserier

Historiska institutionens kalender