APRIL

1/4

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik: Forskningsbidrag (www.wallenberg.com/pws)

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning (SRF): Författarbidrag (www.wallenberg.com/srf)

Brottsoffermyndigheten: Brottsofferfonden (www.brottsoffermyndigheten.se)

5/4

VR: Projektbidrag (U, utbildningsvetenskap; Forskning om rasism) (www.vr.se)

Formas: Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion; Urbaniseringens utmaningar och möjligheter (formas.se)

14/4

Formas: Årliga öppna utlysningen (FoU-projekt; mobilitetsstöd, unga forskare; FoU-projekt, framtidens forskningsledare) (formas.se)

19/4

VR: Projektbidrag (UF; Nätverksbidrag – Swedish Research Links - utvecklingsforskning) (www.vr.se)

25/4

Fulbright Sweden: Swedish Graduate Student Program (www.fulbright.se)

28/4

Familjen Erling-Persson: Projekt – medicin och vård, entreprenörskap, barns och ungdomars utveckling (www.familjenerlingperssonsstiftelse.se)

Handelsrådet: Doktorand- och post doc-stipendium (www.handelsradet.nu)
prel. april

VR: Projektbidrag (UF riktad satsning: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes) (www.vr.se)

MAJ

10/5

SSF: Big Data och Beräkningsvetenskap (stratresearch.se)

15/5

Internationella Handelskammaren: Stipendier ur ICC:s Nicolinstiftelse CN-70 och ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 (www.icc.se)

17/5

STINT: Initiation grants (www.stint.se)

26/5

AFA Försäkring: FoU-anslag – skisser (www.afaforsakring.se/forskning/aktuella-utlysningar)

JUNI

1/6

BWS: Doktorandtjänster och Vetenskapliga projekt av mindre storlek (inom arkeologi och konstvetenskap) (www.wallenberg.com/bws)

VINNOVA: FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet (vinnova.se)

2/6

VINNOVA: Normkritisk innovation (vinnova.se)

3/6

VINNOVA: Leda och organisera för ökad innovationsförmåga (vinnova.se)

JULI

AUGUSTI

15/8

KAW: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential (intern deadline) (www.wallenberg.com/kaw/)

VINNOVA: Planning grants – VINNMER Incoming och Academy Outgoing (vinnova.se)

22/8

AFA Försäkring: FoU-anslag – ansökningar (www.afaforsakring.se/forskning/aktuella-utlysningar/)

25/8

VINNOVA: Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering (vinnova.se)

31/8

Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning: Forskningsbidrag (www.rausing.org)

SEPTEMBER

2/9

Vitterhetsakademien: Gästföreläsaranslag; Resestipendier (www.vitterhetsakad.se)

13/9

VR: NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter; Internationell postdok; Konferensbidrag (www.vr.se)

STINT: Initiation grants (www.stint.se)

VINNOVA: VINNMER Marie Curie Incoming och Academy Outgoing (vinnova.se)

15/9

Sverige-Amerika Stiftelsen: Stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada (www.sweamfo.se)

Åke Wibergs Stiftelse: Forskningsanslag inom humaniora och samhällsvetenskap (www.ake-wiberg.se)

Magn. Bergvalls Stiftelse: Forskningsanslag (www.magnbergvallsstiftelse.nu)

20/9

VINNOVA: Vinn Verifiering (vinnova.se)

30/9

Forte: Planeringsbidrag för ansökningar inom Horisont 2020 (forte.se)

Ekon. dr Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik: Forskningsanslag (www.wallenberg.com/pws)

OKTOBER

1/10

Brottsoffermyndigheten: Brottsofferfonden (www.brottsoffermyndigheten.se)

Ekon. dr Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik: Forskningsanslag (www.wallenberg.com/pws)

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete: Symposieanslag (www.wallenberg.com/mws)

SRF: Författarbidrag (www.wallenberg.com/srf)

Wenner-Gren Stiftelserna: Anslag till externa internationella symposier; Gästforskarstipendier; Travel grants; Postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer) (www.swgc.org)

IFAU: Forskningsbidrag inom arbetsmarknads- och utbildningspolitik (www.ifau.se)

3/10

Stiftelsen Lars Hiertas Minne: Forskningsbidrag (www.larshiertasminne.se)

15/10

Internationella Handelskammaren: Stipendier ur ICC:s Nicolinstiftelse CN-70 och ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 (www.icc.se)

28/10

Familjen Erling-Persson: Forsknings- eller utbildningsprojekt – medicin och vård samt inom entreprenörskap (www.familjenerlingperssonsstiftelse.se)

NOVEMBER

DECEMBER

6/12

STINT: Initiation grants (www.stint.se)

31/12

Formas: Akutbidrag (löpande) (www.formas.se)

JANUARI 2017

26/1

VINNOVA: Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering (vinnova.se)

FEBRUARI

1/2

Konkurrensverket: Forskningsbidrag (www.konkurrensverket.se)

MARS

10/3

Wenner-Gren Stiftelserna: Anslag till externa internationella symposier; Gästforskarstipendier; Travel grants; Postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer) (www.swgc.org)

31/12

Formas: Akutbidrag (löpande) (www.formas.se)