Forskningsgruppen «Didaktik och lärande i frivilliga verksamheter» fokuserar på forskning kopplat till det lärande som sker utanför det läroplansstyrda utbildningsväsendet. Denna forskning kan dels studera lärande på människors fritid som de väljer att delta i såsom kulturskola, bildningsförbund, NGOs, religiösa samfund etc, men kan även studera hur människor möts eller lär informällt som i rockband, via internet e.d. och där lärarrollen blir mer svårdefinierad.

 

HSD har kandidatutbildning i drama/teater riktat mot kulturskola och frivilliga utbildningsanordnare, planerar att starta en mediepedagogutbildning riktat mot samma målgrupp 2019, samt att vårt nya masterprogram kommer att vara öppna även för studenter från dessa program. Den didaktiska forskningen inom fältet är nästan obefintlig och som kulturskoleutredningen från oktober 2016 understryker, är forskning inom fältet eftersatt. Vi är en liten grupp forskare, lärare och doktorander som har intresse inom området och under 2018 skickades en ansökan till Vetenskapsrådet om att bedriva praktikutvecklande forskning i kulturskolor. Forskningsgruppens kärntrupp består för närvarande av:


Ketil Thorgersen (Lektor)
Ulrika von Schantz (Lektor)
Catrine Björck (Lektor)
Sofia Cedervall (Adjunkt/Doktorand)
Anna Johansson (Doktorand)
Ebba Theorell (Doktorand)
Berit Ljung (Lektor)

Alla är dock välkomna - hör bara av er till ketil.thorgersen@hsd.su.se.

HT18-VT19 träffar i forskningsgruppen:

Kl. 13-15

5e sept: P302
3e okt: P302
31e okt: p302
14e nov: P302
16e jan: VP-100 (OBS kl 10-12 )
13e feb: P302
20e mars: P302
10e april: P302
8e maj: P302
29e maj: P302