Malin Tväråna försvarar sin avhandling
Malin Tväråna försvarar sin avhandling vid SU.

 

1) Om du med några meningar får formulera vad som är viktigast med din avhandling, vad säger du då? 

-Ja, min forskning visar att när det gäller undervisning som handlar om rättvisefrågor, så måste undervisningen synliggöra att rättvisa är ett omtvistat begrepp. Syftet bör vara att pröva och granska antaganden för flera olika rättviseperspektiv, istället för att i första hand låta eleverna argumentera för sina egna åsikter. Min forskning visar också att undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande.

 

2) Hur hoppas du att din avhandling ska användas och vad hoppas du främst att den ska bidra till?

- Jag hoppas att min forskning kan användas av lärare vid planering, genomförande och bedömning av sin egen undervisning. Slutet av avhandlingen är upplagt så att det ska kunna användas av aktiva lärare på det sättet. Sen hoppas jag också att forskningen kan bidra med viktiga insikter för dem som formulerar läroplaner och läromedel i SO-ämnen och att avhandlingen kan ingå i utbildningen för de som ska bli lärare i SO-ämnen på olika stadier.

 

3) Om du blickar framåt, hur ser närmaste tiden ut för dig nu?

Jag hoppas fortsätta med undervisningsutvecklande forskning och kombinera det med att vara aktiv lärare och lärarutbildare.

 

Läs också Malin Tvärånas pressmeddelande på Lärarutbildningsportalen här