Sessionen "Demokrati, institutioner och den kollektiva handlingens dilemma" inleddes med "Allmänhetens acceptans för klimatpolitisk styrning - både en demokratisk utmaning och förutsättning" med professor Sverker Jagers, Center for Collective Action Research, Göteborgs universitet följt av "Klimat, demokratiska dilemman och kunskap om miljöproblem. Vad bör vi fokusera på och varför?" med professor Cecilia Lundholm, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Efter detta följde en diskussion. Moderator var Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet tillika forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier.

Kolla klippet på SVT Forum här.

 

Läs mer om Hållbarhetsforumets hela program här