Under utbytet kan det bli ett glapp i printomattjänsten så det är bra att ni känner till att det går bra att använda andra printomater inom SU. Vår närmsta printomat utanför HSD hittar vi hos MND på plan 4.