90% seminarium Ann-Sofie Jägerskog.
Läsare Ingrid Carlgren.
Handledare Cecilia Lundholm och bitr handledare Peter Davies.