Diskutanter är Maria Olson, HSD, och Simon Ceder, Konstfack.