Agendan bestäms senare och tillsammans med dig.

Om estetmöten

Syftet med mötet är att HSD:s forskare och utbildare i estetiska ämnen reder ut disparata och gemensamma forskningsintressen samt möjligheter att följa upp dem på olika sätt t.ex. forskningsansökningar, publikationer, konferensdeltagande eller inbjudan av externa gäster. 

Kom in med ditt projekt eller dina idéer! Vi kan säkerligen skapa synergieffekter och jobba gemensamt, bl.a. med aktuella cfpn.

Förslag till agendan skickas till Anja Kraus: anja.kraus@hsd.su.se.