Upplägg

Vi har en gemensam, kortare upptakt kl 10.30 i Gula villan innan samtliga skriver på egna texter eller undervisningsutvecklande bidrag. OBS – glöm inte att möjlighet finns att lägga fram skissen på forskningsansökningar för feedback från t.ex. någon ”kritisk kompis”!

Bollplank
Anja Kraus, Cecilia Lundholm och Jenny Berglund.

Du som önskar bolla idéer, tankar, utkast eller visioner i tal eller text -hör av dig till angiven bollplankskamrat ovan och kom överens om tidpunkt för samtal.

Ett riktmärke för ev skick av text till denna bollplanskamrat är en vecka innan skrivardagen.

Lokal
Ingen vet ju i dagsläget om vi kan vara i Gula villan vid dessa tillfällen, om covid 19/SU:s riktlinjer så tillåter. Därav att vi håller dubbla dörrar öppna – Gula villan eller zoom.


Anmälan
Anmälan till skrivardag/arna är nödvändig för att vi ska kunna följa direktiven som finns för max antal deltagare i lokaler i samband med covid 19. 

Mejla till maria.olson@hsd.su.se

För att komma in krävs en kod (att slå in på en koddosa). Claudia meddelar Maria denna inför respektive tillfälle. Maria tillser så att den finns tillgänglig.