Detta seminarium kommer att ta upp olika aspekter att tänka på vid en ansökan. Vidare kommer ansökningar att diskuteras, som ska revideras eller som är nya.

Om du har ansökningar som du vill diskutera, skicka dem till Cecilia Lundholm, Inger Eriksson och Jenny Berglund innan seminariet.  

Om HSD-seminarium

Om du är anställd vid HSD och har forskning i tjänsten, anmäl då om du inte kommer på de gemensamma seminarierna. Är du inte är anställd på HSD och önskar att delta är du välkommen med anmälan.


Vill du lägga fram en text vid något HSD-seminarium?

Anmälan till Maria Olson, maria.olson@hsd.su.se för samordning och planering.