Agens och existens i ämnesundervisningen – medborgarbildningens vidgade innebörd i religionskunskap, psykologi och samhällskunskap

Ann-Sofie Jägerskog, Therese Halvarsson Britton och Maria Olson lägger fram artikelskiss, för synpunkter och konstruktiv diskussion.

Författarna beskriver texten på följande vis: "Artikelns ärende är tredelat. För det första argumenterar vi för behovet av en vidgad förståelse av medborgarbildning, genom att inkludera både existens- och agensdimensioner. För det andra synliggör vi att skolämnena religionskunskap, psykologi och samhällskunskap har potential att på ämnesspecifika sätt rymma både existens- och agensdimensioner. För det tredje lyfter vi fram några identifierade utmaningar och möjligheter som behöver beaktas och hanteras i en medborgarbildande ämnesundervisning, när både agens- och existensdimensioner inkluderas. Mot bakgrund av dessa tre sammanflätade ärenden är vårt kunskapsbidrag både forskningsorienterat och undervisningsorienterat."

Varmt välkomna! 

För den som önskar ta del av texten inför seminariet, kontakta maria.olson@hsd.su.se.

Om HSD-seminarium

Om du är anställd vid HSD och har forskning i tjänsten, anmäl då om du inte kommer på de gemensamma seminarierna. Är du inte är anställd på HSD och önskar att delta är du välkommen med anmälan.

Vill du lägga fram en text vid något HSD-seminarium?

Anmälan till Maria Olson, maria.olson@hsd.su.se för samordning och planering.