Vårterminens sista institutionsdag!

Kl. 8.45 - 9.00 Zoomfika
Kl. 9.00 - 9.45 Information från prefekt
Kl. 9.45 -10.00 Bensträckare 
Kl. 10. 00 - 11.45 ”Att stötta studenters lärande på distans” - zoom-seminarium med Lotta Jons.
Läs mer i Bilaga zoom-seminarium (36 Kb) .
Kl. 11.45 Avrundning