Välkommen till den programspecifika introduktionen för Kompletterande pedagogisk utbildning!


Under detta tillfälle kommer du att få viktig information om programmet och få träffa nyckelpersoner i din utbildning. 

På grund av rådande situation med covid-19 kommer introduktionen att ske digitalt i mötesverktyget Zoom. En länk till mötet kommer att uppdateras här närmare datumet.

Program

14.00   Välkommen av kursansvariga (Tore Nilsson och Steven Dahl)  
  
          Programöversikt
          - Termin 1: Skolan i samhället (Presentation av de fyra delkurserna)
          - Termin 2: Eleven i skolan (Presentation av delkurserna)
          - Termin 3: Verksamhetsförlagd utbildning III och Självständigt arbete

14.20   Studenterna möts i smågrupper (Breakout rooms i Zoom)
          - Presentation
          - Samtal om förväntningar - Varför bli lärare - Vad uppdraget kan handla om 
          - Skriftlig respons från studenterna

14.40    Uppföljning av smågruppssamtal

                   – PAUS  –

15:00    VFU-information av VFU-studierektorerna (Per Höjeberg och Karin Boberg) 
            - Möjlighet att ställa frågor

15:20    Presentation av Athena (vår lärplattform) 
           - Delkursbeskrivningar
           - Scheman
           - Litteraturlistan mm

15:30    Information från studievägledningen 
            - Möjlighet att ställa frågor

15:40    Fjärrundervisning 

            - Närvaro, interaktivitet, engagemang 
            - Hur får vi det att fungera på bästa sätt?

15:50    Avslutning