Konferensen bidrar till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet genom att erbjuda en mötesplats för lärare och forskare. LFK arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies.

Konferensen är konstnadsfri.