Professor Abdulkader Tayob från University of Cape Town presenterar sin forskning om RE i Sydafrika, Edwin van der Zande från University of Applied Sciences, Utrecht ger respons.


Alla välkomna!