Arrangeras av samhällskunskapsdidaktiska forskningsgruppen.