Syftet med seminariet är att doktorander ska kunna lägga fram utkast till texter och även rena frågor eller idéer med koppling till pågående forskningsprojekt, för diskussion. Ingen läsare av enskild text utses, utan deltagarna tar var och en upp max tre kommentarer/frågor i relation till texten. Tiden som finns till förfogande för varje text fördelas därmed mellan alla deltagare. Seminariet är öppet för HSD:s medarbetare. För anmälan av text eller information om texter som läggs fram, kontakta Malin Tväråna malin.tvarana@hsd.su.se

 

Tider under våren 2019:

Ti 26/2 kl 13-16 P302

Ti 26/3 kl 13-16 P302

Ti 23/4 kl 13-16 P302