Seminarieserien Från novis till professionell historielärare är ett forskningsprojekt som undersöker undervisning och lärande i historia i Stockholmsregionen.

Vidare information ges av Per-Arne Karlsson: per-arne.karlsson@hsd.su.se