Forskningsgruppen Begreppsbildning i geografi, miljö, samhällskunskap och samhällsvetenskapliga ämnen håller möte. 

Läs mer om forskningsgruppen.