Den 24 oktober äger spikning av Thérèse Halvarson Brittons avhandling rum.

Den 15 november försvarar hon sin avhandling Att möta det levda - utmaningar och hinder för förståelse av levd religion i en studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning.

Läs mer om disputationen här.

Varmt välkommen på spikfika!