Välkomna till STLS (Stockholm teaching and learning studies) nätverksträff kl. 13–16 fredagen den 6 dec i sal  P 302.

Kom och ta del av aktuella undervisningsutvecklande forskning.  

De fem pågående projekten som ingår i SO-nätverket för STLS (Stockholm teaching and learning studies) presenterar terminens studier.

Diskussion och fika följer.

Välkomna hälsar SO-nätverket i STLS!  

/Ann-Sofie Jägerskog, Max Strandberg, Malin Tväråna & Mattias Björklund.