Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen. Du får information om låneregler kring talböcker och om hur du laddar ner dem. Kurserna omfattar även arbetspass kring att skriva texter på universitetet, studiestrategier och studieteknik. Du får dessutom information om effektiva tekniska studieverktyg och information om fysisk tillgänglighet.