Visionen är att barn och unga i hela landet, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, kan få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola. Nu har det på regeringens förslag getts utvecklingsmedel till sex olika lärosäten i Sverige för att ta fram utbildningar med relevans. Vidare har kulturrådet och UHR fått regeringsuppdrag att stärka kulturskolan. Hur tänker dessa olika aktörer kring sina uppdrag och vad säger kulturskolorna själva. Vi har samlat aktörerna och vid seminariet kommer dessa frågor behandlas med en förhoppning om att klivets riktning ska klarna.

Sofia Cedervall, programansvarig, vid HSD medverkar i seminariet.