Foto: Anja Kraus. Fotograf: Ellika Gobena
Foto: Anja Kraus

Inom kort flyttar Anja Kraus till Stockholm och har tidigare har varit stationerad i Heidelberg, Berlin och Växjö. Född och uppvuxen i Heidelberg, Tyskland studerade hon religionsvetenskap och pedagogik, och därefter filosofi i sin grundutbildning vid Free University Berlin. Parallellt med grundutbildningen påbörjades en lärarutbildning i bild vid University of the Arts Berlin. År 2000 disputerade hon i filosofi och pedagogik. Intresset för internationella miljöer väcktes tidigt genom hennes finlandsvenska släkt. Under studierna gjorde hon en utbytesterminer och läste filosofi i Tokyo och bild i Marseille. Efter erhållen lärarexamen undervisade hon under två år i en grundskola och på gymnasieskola i Tyskland. År 2003 utsågs hon till junior professor vid Ludwigsburg University of Education och befordrades till professor år 2011 vid samma lärosäte. Under denna period bedrev hon bland annat ett forskningsprojekt i Finland, Tyskland, Argentina och Bulgarien. År 2013 blev Sverige nästa destination när hon anställdes som docent vid Linnéuniversitet i Växjö.

Hennes senaste forskning fokuserar på initiativtagande hos barn i klassrummet. Hon bedriver tre olika projekt om konstnärlig forskning och digitala verktyg. Ett annat forskningsprojekt handlar om kvalitetsutveckling (quality development) som ställer frågan om vad som är kvalitet i en institution som har i uppdrag att bilda.

Anja ser fram emot att kunna arbeta mer med bild och filosofi i sitt nya uppdrag vid HSD. Hennes tidigare forskning har varit inriktad mot utbildningsvetenskap med fokus på estetiska läroprocesser och konstnärlig forskning.

- Konsten är bärande i min värld, berättar hon och bjuder in till samarbete och hälsar alla intresserade välkomna att kontakta henne!

Den 1 januari 2019 tillträder hon till 100% som professor i estetiska ämnens didaktik och HSD hälsar Anja varmt välkommen till Stockholms universitet.

Vill du veta mer om Anja Kraus tidigare forskning?

Kontakt: anja.kraus@hsd.su.se