Cecilia Lundholm har erhållit 75 000 kronor från rådet för Humanvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet. Medlen erhålls för ansökan som skickats till Formas med titeln "Kunskap och klimatförändringar. Undersökning av betydelsen av samhällsvetenskaplig kunskap för stöd av politiska styrmedel".

I ansökan ingår också Peter Davies, Birmingham universitet, Caroline Ignell, IPD/SU, Niklas Harring, Centrum för studier av kollektiv handlande, Göteborgs universitet samt Barbara Hofer, Middlebury University.

En sammanfattning av projektet presenteras nedan.

Klimatförändringar är vår tids stora miljöhot och en utmaning för mänskligheten. De är storskaliga och kan beskrivas som ’sociala dilemman’, dvs. individens kortsiktiga intressen står i motsats till kollektivets långsiktiga intressen. Det kräver att en tredje part, staten, griper in på olika sätt genom olika slags policys.

I projektet ligger fokus på individens uppfattningar om effektiva styrmedel och utbildningens roll för att påverka detta. Vi är särskilt intresserade av vilken betydelse samhällsvetenskaplig kunskap har för stöd av policys som t.ex. klimatskatter, och fokuserar på elever i gymnasieskolan. Projektets upplägg är experimentellt, och påverkan av samhällsvetenskaplig kunskap mäts som elevens ev. stöd för olika policy samt val av policy (Harring, Davies & Lundholm, 2017). 10 skolor och 1000 elever planeras ingå.

 

Projektets relevans ligger i dess fokus på hur samhället kan hantera och lösa klimatproblem och hur kunskap och utbildning kan bidra till detta.