Bakgrund

Vid institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) pågår forskning om undervisning för hållbar utveckling inom ramen för olika ämnen i grundskolan och gymnasieskolan. Under de senaste åren har det även skett en snabb expansion och utveckling av utbildning och forskning om drama på HSD, exempelvis dramas potential i undervisning för hållbar utveckling, ledd av professor Eva Österlind. Sveriges största dramaforskningsgrupp finns på Stockholms universitet, vilket sammantaget skapar unika förutsättningar.

Hållbar utveckling är ett multidisciplinärt och innehållsligt komplext område som innefattar såväl kunskapsfrågor som personliga värderingar och handlingskompetens. Ämnets tvärvetenskapliga karaktär, rumsliga och tidsliga aspekter samt att ämnet är laddat med värden och värderingar som inte sällan leder till konflikter mellan uppfattningar, leder till didaktiska utmaningar. Hur undervisning om och för hållbar utveckling kan bedrivas är inte givet och det finns ett påtagligt behov av metodutveckling och fördjupade kunskaper om ämnets innehåll. På HSD undersöks bland annat drama som metod för att fördjupa lärandet och ta sig an hållbarhetsfrågorna ur olika perspektiv. 

 

Syfte

Konferensen syftar till att etablera ett fungerande nätverk mellan medverkande forskare, och till att formulera konkreta projektidéer och hitta samarbetspartners för gemensamma forskningsprojekt/-ansökningar.

 - Genom denna workshop vill vi utveckla samarbetet mellan flera didaktiska och pedagogiska institutioner på Stockholms universitet, och dela med oss av det nationella och internationella nätverk som byggts upp på HSD kring drama i utbildning för hållbar utveckling, berättar Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning vid HSD.

- Utöver deltagare från HSD, Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) har vi bjudit in gäster från Norden och norra Europa för att utveckla och fördjupa ett samarbete som är realistiskt och praktiskt genomförbart. På sikt vill vi även upparbeta samarbeten med fler institutioner än HSD, IPD, BUV och MND, men vi ser detta som inledningen på ett långsiktigt arbete där Stockholms universitet kan bli ett ledande lärosäte för pedagogisk utveckling kring lärande för hållbar utveckling, fortsätter professor Eva Österlind.

 

Genomförande

Under ett par dagar samlas 14 särskilt inbjudna forskare till en kollaborativ workshop. Dagarna kommer att ägnas åt en strukturerad process för att initiera frågor som är relevanta för deltagarna och hitta vägar att arbeta vidare med dessa.

- Dessutom bjuder vi in en erfaren facilitator för att leda oss i Playback, en metod som kan ta oss vidare och fördjupa processen. Vi kommer att utforska de aktuella frågorna med dramametoder, och planera för hur vi kan arbeta vidare med dessa frågor i kommande forskningsprojekt säger professor Eva Österlind.

 

Deltagare från Stockholms universitet

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik

 • Michael Håkansson, lektor i didaktik
 • Caroline Ignell, fil. doktor i pedagogik och vik. adjunkt i pedagogik

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

 • Emilie Moberg, fil. doktor i förskoledidaktik och vik. universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap

 

Deltagare från andra lärosäten i Sverige och Europa

 • Anna Lehtonen, University of Helsingfors, PhD student
 • Charlotte Gottfries, Uppsala Universitet
 • Edina Eberhardt-Toth, ICN Business School, Nancy, Assistant Professor and corporate social responsibility officer of the Finance department.
 • Helena Kahiluoto, professor of sustainability science, Lappeenranta University of Technology (LUT)
 • Heli Altonen, Associate Professor in Drama and Theatre  NTNU, Trondheim
 • Lina Isacs, KTH, Department of Sustainable development, Environmental Sciences and Engineering (SEED), PhD student
 • Tony Wall, University of Chester, Professor, Director of the International Centre for Thriving at Work at the University of Chester in the UK, institutional lead for the global Inter-University Sustainable Development Research Programme.
 • Åse Eliason Bjurström, Göteborgs universitet