Caroline Gustavsson, lektor vid HSD, har fått ytterligare forskningsfinansiering.

Under ett halvår med start den 1 mars 2018, ska hon inom ramen för projektet ”Lärande & Undervisning. En fältstudie med Västerås pastorat i centrum” följa arbetet med lärande och undervisning i Västerås pastorat.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att i hermeneutisk mening analysera och spegla samt bidra till en begreppsanalys av ett, i Västerås pastorat, pågående arbetet med en Pastoral för undervisning. Det vetenskapsteoretiska syftet med projektet är att undersöka hur förståelsen för lärande och undervisning formas och förändras i Västerås pastorat under arbetet med en Pastoral för undervisning.

Forskningsprojektet ger exempel på en fältstudie och deltagarbaserad metod, inspirerad av aktionsforskning.

Är man nyfiken på projektet är man välkommen att kontakta Caroline caroline.gustavsson@hsd.su.se.

Läs mer om Carolines forskning: